×

Martin Haluzík vysvětluje Petře Řehořkové vše okolo diabetu.